inandırmaq

inandırmaq
f. İnanmasına nail olmaq, inanmasına çalışmaq, birində bir şey haqqında inam yaratmaq; qane etmək. Haqlı olduğuna inandırmaq. Vəziyyətin düzələcəyinə inandırmaq. – Füzuli, eşqə mühlik derdim, ol məhvəş inanmazdı; Bihəmdüllah ki, can vermək təriqilə inandırdım. F.. Mən məzarında şəm yandırıram; Yarımın ruhunu inandırıram. S. Ə. Ş.. Arvad məni inandırır ki, bir çox ac itlər və heyvanlar öz rizqlərini zibildə tapırlar, onları doydurmaq da savabdır. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • inandırılmaq — «İnandırmaq»dan məch …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • inandırma — «İnandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beyin — is. 1. anat. Mərkəzi sinir sisteminin ən mühüm üzvü, habelə bu üzvü təşkil edən və kəllə ilə bel sümüyü kanalını dolduran maddə. İnsan beyni. Qoyun beyni. Beyin xəstəliyi. 2. məc. dan. Ağıl, şüur, fəhm, zəka, baş mənasında. Onun beyni yoxdur,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölmək — f. 1. Həyatı tərk etmək, vəfat etmək; keçinmək. . . Evin kişisi bir neçə il bundan qabaq ölmüşdür. C. M.. Bir gün qoca bağban xəstələnib öldü. M. Hüs.. // Qırılmaq, tələf olmaq, məhv olmaq (heyvanlar haqqında). Qışda xeyli mal qara öldü. // Tələf …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəkk — is. <ər.> Bir şeyin gerçəkliyinə, doğruluğuna şübhə etmə; şübhə, güman, zənn. Leyli dedi: – Çün sənə şəkkim var; Məcnun isən, eylə halın izhar. F.. Əziz balalar!. . Sizin bizdən xoşbəxt olmağınıza heç şəkk yoxdur. N. N.. <Hacı Osman:> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vallah(i) — n. <ər.> Allaha and olsun (inandırmaq üçün deyilir). Mən eylədiyim məkri şəyatin də bacarmaz; Vallah və billah! M. Ə. S.. Vallahi, Ağa dərviş, mən . . inciməzdim, hərgah əvvəlinci günü aşkar mərdmərdanə mənə məlum edəydilər ki, asudə yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — I (Xaçmaz, Salyan, Şəmkir) alt tumanın və ya şalvarın ortası. – Gədənin şalvarının ağı cırılıf, mərəkədə biyavır oluf (Şəmkir) II (İmişli) var dövlət, varidat. – Adamın ağın, qızılın alıllardı əlinnən III (Qax) yeməli bitki adı. – Uşaxlar yezliyə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • and — is. Bir şey haqqında verilən təntənəli vəd, söz. // Sədaqətə riayət etmək haqqında rəsmi və təntənəli vəd. Əsgəri and. – Andına inanıram, xoruzun da quyruğu görünür. (Ata. sözü). Bu and ilə xəbər verir bizə cəbhədən; Bizim zəfər toplarının o… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəhərhal — z. <fars. bəhər və ər. hal> köhn. Hər halda, hər necə olursa olsun, hər zaman, bütünlüklə, hər vaxt. <Vəzir:> Bəhərhal gərəkdir Şölə xanımı inandırmaq ki, Teymur ağa səndən güclü deyil. . . M. F. A.. Zənn edirəm az az ittifaq düşsün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laməzhəb — sif. <ər.> Məzhəbsiz, dinsiz, Allahsız. // İs. mənasında. <Hacı Səmsam:> Mən bu laməzhəblərin hər birinin başına on tümən verəcəyəm. P. M.. // Söyüş məqamında işlənir. <Kərbəlayı:> Pərvərdigara, . . ikinci, başıma tənbəki oyunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”